• ec748c
 • df254d
 • bd162d
 • a31916
 • 6c160c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی لحظه نگار به همراه کدهای RGB و HEX

لحظه نگار یک سرویس برگزاری رویداد آنلاین ایرانی است.

لحظه نگار از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند لحظه نگار را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند لحظه نگار هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ec748c
  RGB
  236, 116, 140
  HSL
  348, 75.9, 69
 • HEX
  df254d
  RGB
  223, 37, 77
  HSL
  347, 74.4, 51
 • HEX
  bd162d
  RGB
  189, 22, 45
  HSL
  352, 79.1, 41.4
 • HEX
  a31916
  RGB
  163, 25, 22
  HSL
  1, 76.2, 36.3
 • HEX
  6c160c
  RGB
  108, 22, 12
  HSL
  6, 80, 23.5