• 72797f
  • aa0146
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی ال‌جی به همراه کدهای RGB و HEX

ال‌جی یک تولید کننده‌ی محصولات الکترونیکی است.

ال‌جی از رنگ‌های خاکستری و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند ال‌جی را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند ال‌جی هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
72797f
RGB
114, 121, 127
HSL
208, 5.4, 47.3
HEX
aa0146
RGB
170, 1, 70
HSL
336, 98.8, 33.5