• 2c9ab7
 • 449a88
 • febe12
 • db3a1b
 • 373737
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی میل‌چیمپ به همراه کدهای RGB و HEX

میل‌چیمپ یک سرویس ایمیل مارکتینگ آمریکایی است.

میل‌چیمپ از رنگ‌های نیلی،‏ سبزآبی،‏ نارنجی،‏ قرمز، و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند میل‌چیمپ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند میل‌چیمپ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  2c9ab7
  RGB
  44, 154, 183
  HSL
  193, 61.2, 44.5
 • HEX
  449a88
  RGB
  68, 154, 136
  HSL
  167, 38.7, 43.5
 • HEX
  febe12
  RGB
  254, 190, 18
  HSL
  44, 99.2, 53.3
 • HEX
  db3a1b
  RGB
  219, 58, 27
  HSL
  10, 78, 48.2
 • HEX
  373737
  RGB
  55, 55, 55
  HSL
  0, 0, 21.6