• f5b81a
 • 1c5dc5
 • ff4f00
 • 8ec71c
 • 0cb2b7
 • df1cb7
 • ce0b33
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی منوتو به همراه کدهای RGB و HEX

منوتو یک شبکه‌ی تلویزیونی ایرانی است.

منوتو از رنگ‌های نارنجی،‏ آبی،‏ زرد،‏ سبزآبی،‏ سرخابی، و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند منوتو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند منوتو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  f5b81a
  RGB
  245, 184, 26
  HSL
  43, 91.6, 53.1
 • HEX
  1c5dc5
  RGB
  28, 93, 197
  HSL
  217, 75.1, 44.1
 • HEX
  ff4f00
  RGB
  255, 79, 0
  HSL
  19, 100, 50
 • HEX
  8ec71c
  RGB
  142, 199, 28
  HSL
  80, 75.3, 44.5
 • HEX
  0cb2b7
  RGB
  12, 178, 183
  HSL
  182, 87.7, 38.2
 • HEX
  df1cb7
  RGB
  223, 28, 183
  HSL
  312, 77.7, 49.2
 • HEX
  ce0b33
  RGB
  206, 11, 51
  HSL
  348, 89.9, 42.5