• 701f83
 • fbb800
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی میاره به همراه کدهای RGB و HEX

میاره یک سرویس دلیوری رستورانی ایرانی است.

میاره از رنگ‌های سرخابی و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند میاره را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند میاره هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  701f83
  RGB
  112, 31, 131
  HSL
  289, 61.7, 31.8
 • HEX
  fbb800
  RGB
  251, 184, 0
  HSL
  44, 100, 49.2