• 100b69
  • ec1127
  • a4c4ea
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی میهن به همراه کدهای RGB و HEX

میهن یک تولید کننده‌ی محصولات لبنی ایرانی است.

میهن از رنگ‌های آبی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند میهن را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند میهن هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
  • HEX
    100b69
    RGB
    16, 11, 105
    HSL
    243, 81, 22.7
  • HEX
    ec1127
    RGB
    236, 17, 39
    HSL
    354, 86.6, 49.6
  • HEX
    a4c4ea
    RGB
    164, 196, 234
    HSL
    213, 62.5, 78