• c13832
 • d7d3c8
 • 4d4e53
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی موزیلا به همراه کدهای RGB و HEX

موزیلا یک بنیاد غیرانتفاعی مروج آزادی، نوآوری و مشارکت در اینترنت است.

موزیلا از رنگ‌های قرمز،‏ نارنجی، و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند موزیلا را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند موزیلا هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  c13832
  RGB
  193, 56, 50
  HSL
  3, 58.8, 47.6
 • HEX
  d7d3c8
  RGB
  215, 211, 200
  HSL
  44, 15.8, 81.4
 • HEX
  4d4e53
  RGB
  77, 78, 83
  HSL
  230, 3.8, 31.4