• ffde00
 • ed1c24
 • 004b88
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی نامی‌نو به همراه کدهای RGB و HEX

نامی‌نو یک تولید کننده‌ی غذای آماده ایرانی است.

نامی‌نو از رنگ‌های زرد،‏ قرمز، و آبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند نامی‌نو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند نامی‌نو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ffde00
  RGB
  255, 222, 0
  HSL
  52, 100, 50
 • HEX
  ed1c24
  RGB
  237, 28, 36
  HSL
  358, 85.3, 52
 • HEX
  004b88
  RGB
  0, 75, 136
  HSL
  207, 100, 26.7