• e50914
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی نتفلیکس به همراه کدهای RGB و HEX

نتفلیکس یک سرویس نمایش درخواستی ویدئو آمریکایی است.

نتفلیکس از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند نتفلیکس را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند نتفلیکس هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e50914
  RGB
  229, 9, 20
  HSL
  357, 92.4, 46.7