• d71921
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی افق کوروش به همراه کدهای RGB و HEX

افق کوروش یک فروشگاه خرده‌فروشی زنجیره‌ای ترکیه‌ای است.

افق کوروش از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند افق کوروش را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند افق کوروش هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  d71921
  RGB
  215, 25, 33
  HSL
  357, 79.2, 47.1