• 2b2e2c
 • 00662b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اوپن سوزه به همراه کدهای RGB و HEX

اوپن سوزه یک سیستم عامل رایانه است.

اوپن سوزه از رنگ‌های مشکی و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اوپن سوزه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اوپن سوزه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  2b2e2c
  RGB
  43, 46, 44
  HSL
  140, 3.4, 17.5
 • HEX
  00662b
  RGB
  0, 102, 43
  HSL
  145, 100, 20