• 2b2e2c
  • 00662b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اوپن سوزه به همراه کدهای RGB و HEX

اوپن سوزه یک سیستم عامل رایانه است.

اوپن سوزه از رنگ‌های مشکی و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اوپن سوزه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اوپن سوزه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
2b2e2c
RGB
43, 46, 44
HSL
140, 3.4, 17.5
HEX
00662b
RGB
0, 102, 43
HSL
145, 100, 20