• f6f700
 • f20000
 • be0000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی پدرخوب به همراه کدهای RGB و HEX

پدرخوب یک فست‌فود زنجیره‌ای ایرانی است.

پدرخوب از رنگ‌های زرد و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند پدرخوب را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند پدرخوب هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  f6f700
  RGB
  246, 247, 0
  HSL
  60, 100, 48.4
 • HEX
  f20000
  RGB
  242, 0, 0
  HSL
  0, 100, 47.5
 • HEX
  be0000
  RGB
  190, 0, 0
  HSL
  0, 100, 37.3