• e4000f
 • ffee00
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی پریل به همراه کدهای RGB و HEX

پریل یک تولید کننده‌ی محصولات بهداشتی آلمانی است.

پریل از رنگ‌های قرمز و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند پریل را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند پریل هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e4000f
  RGB
  228, 0, 15
  HSL
  356, 100, 44.7
 • HEX
  ffee00
  RGB
  255, 238, 0
  HSL
  56, 100, 50