• 800000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی هواپیمایی قشم‌ایر به همراه کدهای RGB و HEX

هواپیمایی قشم‌ایر یک هواپیمایی ایرانی است.

هواپیمایی قشم‌ایر از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند هواپیمایی قشم‌ایر را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند هواپیمایی قشم‌ایر هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  800000
  RGB
  128, 0, 0
  HSL
  0, 100, 25.1