• 009238
  • ec6608
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی رفاه به همراه کدهای RGB و HEX

رفاه یک فروشگاه خرده‌فروشی زنجیره‌ای ترکیه‌ای است.

رفاه از رنگ‌های سبز و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند رفاه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند رفاه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
009238
RGB
0, 146, 56
HSL
143, 100, 28.6
HEX
ec6608
RGB
236, 102, 8
HSL
25, 93.4, 47.8