• 941063
  • c4d94b
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی رایتل به همراه کدهای RGB و HEX

رایتل یک ارائه دهنده خدمات مخابراتی و اینترنتی ایرانی است.

رایتل از رنگ‌های سرخابی و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند رایتل را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند رایتل هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
941063
RGB
148, 16, 99
HSL
322, 80.5, 32.2
HEX
c4d94b
RGB
196, 217, 75
HSL
69, 65.1, 57.3