• e3000f
  • ffec01
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی رولان به همراه کدهای RGB و HEX

رولان یک تولید کننده‌ی پوشاک ایرانی است.

رولان از رنگ‌های قرمز و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند رولان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند رولان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
e3000f
RGB
227, 0, 15
HSL
356, 100, 44.5
HEX
ffec01
RGB
255, 236, 1
HSL
56, 100, 50.2