• e3000f
 • ffec01
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی رولان به همراه کدهای RGB و HEX

رولان یک تولید کننده‌ی پوشاک ایرانی است.

رولان از رنگ‌های قرمز و زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند رولان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند رولان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e3000f
  RGB
  227, 0, 15
  HSL
  356, 100, 44.5
 • HEX
  ffec01
  RGB
  255, 236, 1
  HSL
  56, 100, 50.2