• FF5B00
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی سایپا به همراه کدهای RGB و HEX

سایپا یک تولید کننده‌ی خودرو ایرانی است.

سایپا از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند سایپا را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند سایپا هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  FF5B00
  RGB
  255, 91, 0
  HSL
  21, 100, 50