• ffca08
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی سلام دنیا! به همراه کدهای RGB و HEX

سلام دنیا! یک ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بود که همکنون به فعالیت خود پایان داده است.

سلام دنیا! از رنگ زرد در هویت سازمانی خود استفاده می‌کرد.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند سلام دنیا! را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند سلام دنیا! هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ffca08
  RGB
  255, 202, 8
  HSL
  47, 100, 51.6