• 006509
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی صحت به همراه کدهای RGB و HEX

صحت یک تولید کننده‌ی محصولات بهداشتی آمریکایی است.

صحت از رنگ سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند صحت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند صحت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  006509
  RGB
  0, 101, 9
  HSL
  125, 100, 19.8