• 0d9f56
 • 8dda3f
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی ستاک به همراه کدهای RGB و HEX

ستاک یک مرکز شتابدهی ایرانی است.

ستاک از رنگ سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند ستاک را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند ستاک هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  0d9f56
  RGB
  13, 159, 86
  HSL
  150, 84.9, 33.7
 • HEX
  8dda3f
  RGB
  141, 218, 63
  HSL
  90, 67.7, 55.1