• b00937
 • e30468
 • 39c0c3
 • 036a3f
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی شهروند به همراه کدهای RGB و HEX

شهروند یک فروشگاه خرده‌فروشی زنجیره‌ای ترکیه‌ای است.

شهروند از رنگ‌های قرمز،‏ سبزآبی، و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند شهروند را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند شهروند هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  b00937
  RGB
  176, 9, 55
  HSL
  343, 90.3, 36.3
 • HEX
  e30468
  RGB
  227, 4, 104
  HSL
  333, 96.5, 45.3
 • HEX
  39c0c3
  RGB
  57, 192, 195
  HSL
  181, 54.8, 49.4
 • HEX
  036a3f
  RGB
  3, 106, 63
  HSL
  155, 94.5, 21.4