• e10e18
 • f4a411
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی شام شام به همراه کدهای RGB و HEX

شام شام یک تولید کننده‌ی مواد غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی ایرانی است.

شام شام از رنگ‌های قرمز و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند شام شام را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند شام شام هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e10e18
  RGB
  225, 14, 24
  HSL
  357, 88.3, 46.9
 • HEX
  f4a411
  RGB
  244, 164, 17
  HSL
  39, 91.2, 51.2