• 00d170
 • 58c0f9
 • 008efa
 • 3939e6
 • 7e33cc
 • f23da7
 • d9004f
 • ff4340
 • ffbb00
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اسنپ! به همراه کدهای RGB و HEX

اسنپ! یک پلتفرم درخواست خودرو ایرانی است.

اسنپ! از رنگ‌های سبزآبی،‏ نیلی،‏ آبی،‏ بنفش،‏ سرخابی،‏ قرمز، و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اسنپ! را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اسنپ! هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
00d170
RGB
0, 209, 112
HSL
152, 100, 41
HEX
58c0f9
RGB
88, 192, 249
HSL
201, 93.1, 66.1
HEX
008efa
RGB
0, 142, 250
HSL
206, 100, 49
HEX
3939e6
RGB
57, 57, 230
HSL
240, 77.6, 56.3
HEX
7e33cc
RGB
126, 51, 204
HSL
269, 60, 50
HEX
f23da7
RGB
242, 61, 167
HSL
325, 87.4, 59.4
HEX
d9004f
RGB
217, 0, 79
HSL
338, 100, 42.5
HEX
ff4340
RGB
255, 67, 64
HSL
1, 100, 62.5
HEX
ffbb00
RGB
255, 187, 0
HSL
44, 100, 50