• ff00a4
  • ec0c6d
  • D9004F
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اسنپ‌فود! به همراه کدهای RGB و HEX

اسنپ‌فود! یک پلتفرم درخواست غذا ایرانی است.

اسنپ‌فود! از رنگ‌های سرخابی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اسنپ‌فود! را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اسنپ‌فود! هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ff00a4
RGB
255, 0, 164
HSL
321, 100, 50
HEX
ec0c6d
RGB
236, 12, 109
HSL
334, 90.3, 48.6
HEX
D9004F
RGB
217, 0, 79
HSL
338, 100, 42.5