• ff00a4
 • ec0c6d
 • D9004F
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اسنپ‌فود! به همراه کدهای RGB و HEX

اسنپ‌فود! یک پلتفرم درخواست غذا ایرانی است.

اسنپ‌فود! از رنگ‌های سرخابی و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اسنپ‌فود! را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اسنپ‌فود! هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  ff00a4
  RGB
  255, 0, 164
  HSL
  321, 100, 50
 • HEX
  ec0c6d
  RGB
  236, 12, 109
  HSL
  334, 90.3, 48.6
 • HEX
  D9004F
  RGB
  217, 0, 79
  HSL
  338, 100, 42.5