• aa3063
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی سروش به همراه کدهای RGB و HEX

سروش یک پیامرسان ایرانی است.

سروش از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند سروش را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند سروش هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  aa3063
  RGB
  170, 48, 99
  HSL
  335, 56, 42.7