• f15922
 • ffc82d
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی سن‌ایچ به همراه کدهای RGB و HEX

سن‌ایچ یک تولید کننده‌ی نوشیدنی ایرانی است.

سن‌ایچ از رنگ نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند سن‌ایچ را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند سن‌ایچ هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  f15922
  RGB
  241, 89, 34
  HSL
  16, 88.1, 53.9
 • HEX
  ffc82d
  RGB
  255, 200, 45
  HSL
  44, 100, 58.8