• f31828
 • ffc927
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تکدانه به همراه کدهای RGB و HEX

تکدانه یک تولید کننده‌ی نوشیدنی ایرانی است.

تکدانه از رنگ‌های قرمز و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تکدانه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تکدانه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  f31828
  RGB
  243, 24, 40
  HSL
  356, 90.1, 52.4
 • HEX
  ffc927
  RGB
  255, 201, 39
  HSL
  45, 100, 57.6