• f31828
  • ffc927
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تکدانه به همراه کدهای RGB و HEX

تکدانه یک تولید کننده‌ی نوشیدنی ایرانی است.

تکدانه از رنگ‌های قرمز و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تکدانه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تکدانه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
f31828
RGB
243, 24, 40
HSL
356, 90.1, 52.4
HEX
ffc927
RGB
255, 201, 39
HSL
45, 100, 57.6