• e54e63
  • 5a595c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تخفیفان به همراه کدهای RGB و HEX

تخفیفان یک سرویس تخفیف و خرید گروهی ایرانی است.

تخفیفان از رنگ‌های قرمز و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تخفیفان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تخفیفان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
e54e63
RGB
229, 78, 99
HSL
352, 74.4, 60.2
HEX
5a595c
RGB
90, 89, 92
HSL
260, 1.7, 35.5