• e54e63
 • 5a595c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تخفیفان به همراه کدهای RGB و HEX

تخفیفان یک سرویس تخفیف و خرید گروهی ایرانی است.

تخفیفان از رنگ‌های قرمز و خاکستری در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تخفیفان را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تخفیفان هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  e54e63
  RGB
  229, 78, 99
  HSL
  352, 74.4, 60.2
 • HEX
  5a595c
  RGB
  90, 89, 92
  HSL
  260, 1.7, 35.5