• 2c3136
 • ff9b00
 • 27bcc9
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی طرفداری به همراه کدهای RGB و HEX

طرفداری یک خبرنامه ورزشی ایرانی است.

طرفداری از رنگ‌های مشکی،‏ نارنجی، و سبزآبی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند طرفداری را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند طرفداری هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  2c3136
  RGB
  44, 49, 54
  HSL
  210, 10.2, 19.2
 • HEX
  ff9b00
  RGB
  255, 155, 0
  HSL
  36, 100, 50
 • HEX
  27bcc9
  RGB
  39, 188, 201
  HSL
  185, 67.5, 47.1