• 20c4f7
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تسکولو به همراه کدهای RGB و HEX

تسکولو یک سرویس مدیریت کار و پروژه ایرانی است.

تسکولو از رنگ نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تسکولو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تسکولو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  20c4f7
  RGB
  32, 196, 247
  HSL
  194, 93.1, 54.7