• 80197e
 • ff5400
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تکنامه به همراه کدهای RGB و HEX

تکنامه یک خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بود که همکنون به فعالیت خود پایان داده است.

تکنامه از رنگ‌های سرخابی و نارنجی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کرد.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تکنامه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تکنامه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  80197e
  RGB
  128, 25, 126
  HSL
  301, 67.3, 30
 • HEX
  ff5400
  RGB
  255, 84, 0
  HSL
  20, 100, 50