• 0088cc
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تلگرام به همراه کدهای RGB و HEX

تلگرام یک پیامرسان است.

تلگرام از رنگ نیلی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تلگرام را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تلگرام هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
0088cc
RGB
0, 136, 204
HSL
200, 100, 40