• f57e18
  • 00aeef
  • 353894
  • 2ca751
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تحفه به همراه کدهای RGB و HEX

تحفه یک تولید کننده‌ی محصولات غذایی فرآوری شده دریایی ایرانی است.

تحفه از رنگ‌های نارنجی،‏ نیلی،‏ آبی، و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تحفه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تحفه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
f57e18
RGB
245, 126, 24
HSL
28, 91.7, 52.7
HEX
00aeef
RGB
0, 174, 239
HSL
196, 100, 46.9
HEX
353894
RGB
53, 56, 148
HSL
238, 47.3, 39.4
HEX
2ca751
RGB
44, 167, 81
HSL
138, 58.3, 41.4