• f57e18
 • 00aeef
 • 353894
 • 2ca751
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی تحفه به همراه کدهای RGB و HEX

تحفه یک تولید کننده‌ی محصولات غذایی فرآوری شده دریایی ایرانی است.

تحفه از رنگ‌های نارنجی،‏ نیلی،‏ آبی، و سبز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند تحفه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند تحفه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  f57e18
  RGB
  245, 126, 24
  HSL
  28, 91.7, 52.7
 • HEX
  00aeef
  RGB
  0, 174, 239
  HSL
  196, 100, 46.9
 • HEX
  353894
  RGB
  53, 56, 148
  HSL
  238, 47.3, 39.4
 • HEX
  2ca751
  RGB
  44, 167, 81
  HSL
  138, 58.3, 41.4