• dd4814
  • 77216f
  • 5e2750
  • 2c001e
  • aea79f
  • 333333
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی اوبونتو به همراه کدهای RGB و HEX

اوبونتو یک سیستم عامل رایانه است.

اوبونتو از رنگ‌های نارنجی،‏ سرخابی،‏ خاکستری، و مشکی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند اوبونتو را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند اوبونتو هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
dd4814
RGB
221, 72, 20
HSL
16, 83.4, 47.3
HEX
77216f
RGB
119, 33, 111
HSL
306, 56.6, 29.8
HEX
5e2750
RGB
94, 39, 80
HSL
315, 41.4, 26.1
HEX
2c001e
RGB
44, 0, 30
HSL
319, 100, 8.6
HEX
aea79f
RGB
174, 167, 159
HSL
32, 8.5, 65.3
HEX
333333
RGB
51, 51, 51
HSL
0, 0, 20