• 4285f4
 • 34a853
 • fbbc05
 • 7d7e80
 • ea4336
 • 2e353c
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
 • کپی URL
 • دانلود PNG
 • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی ورزش سه به همراه کدهای RGB و HEX

ورزش سه یک خبرنامه ورزشی ایرانی است.

ورزش سه از رنگ‌های آبی،‏ سبز،‏ نارنجی،‏ خاکستری، و قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند ورزش سه را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند ورزش سه هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ
مقادیر
 • HEX
  4285f4
  RGB
  66, 133, 244
  HSL
  217, 89, 60.8
 • HEX
  34a853
  RGB
  52, 168, 83
  HSL
  136, 52.7, 43.1
 • HEX
  fbbc05
  RGB
  251, 188, 5
  HSL
  45, 96.9, 50.2
 • HEX
  7d7e80
  RGB
  125, 126, 128
  HSL
  220, 1.2, 49.6
 • HEX
  ea4336
  RGB
  234, 67, 54
  HSL
  4, 81.1, 56.5
 • HEX
  2e353c
  RGB
  46, 53, 60
  HSL
  210, 13.2, 20.8