• ce181e
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی زمزم به همراه کدهای RGB و HEX

زمزم یک تولید کننده‌ی نوشیدنی ایرانی است.

زمزم از رنگ قرمز در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند زمزم را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند زمزم هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
ce181e
RGB
206, 24, 30
HSL
358, 79.1, 45.1