• eb1f28
  • 000000
خروجی از این پالت رنگی Codeهای این پالت رنگی
  • کپی URL
  • دانلود PNG
  • نمایش Code

پالت رنگ‌های رسمی زومیت به همراه کدهای RGB و HEX

زومیت یک خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی است.

زومیت از رنگ‌های قرمز و مشکی در هویت سازمانی خود استفاده می‌کند.

در جدول زیر رنگ‌های رسمی برند زومیت را مشاهده می‌کنید. برای اطمینان از این که متریال تبلیغاتی شما با برند زومیت هماهنگ باشد، در کارهای خود از این رنگ‌ها استفاده کنید:

رنگ اطلاعات
HEX
eb1f28
RGB
235, 31, 40
HSL
357, 83.6, 52.2
HEX
000000
RGB
0, 0, 0
HSL
0, 0, 0