محاسبه‌ی کنتراست رنگ‌ها

ابزار محاسبه کننده‌ی کنتراست رنگ‌های رنگ برند، از قوانین دسترسی‌پذیری محتوای وب (WCAG) که مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تبدیل وب به مکانی با دسترسی‌پذیری بیشتر است پیروی می‌کند.

بنابر WCAG، دو استاندارد برای سطح کنتراست بین رنگ‌ها تعریف شده است: AA (حداقل کنتراست) و AAA ( کنتراست بهبودیافته).
سطح AA به نسبت کنتراست حداقل 4.5:1 برای نوشته‌های معمولی و 3:1 برای نوشته‌های بزرگ و یا توپر نیاز دارد.
سطح AAA نیز به نسبت کنتراسل حداقل 7:1 برای نوشته‌های معمولی و 4.5:1 برای نوشته‌های بزرگ و یا توپر نیاز دارد.

شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی این نوشته، متن را ویرایش کنید.

نوشته‌های معمولی
AA
نوشته‌های بزرگ
AAA
کامپوننت‌های UI
AAA